Chính sách bảo mật

 

Chúng tôi hiểu rằng bạn nhận thức và quan tâm đến lợi ích riêng tư cá nhân của bạn và chúng tôi coi trọng điều đó. Thông báo về Quyền riêng tư này nhằm giúp bạn hiểu dữ liệu nào chúng tôi thu thập, lý do chúng tôi thu thập, chúng tôi làm gì với dữ liệu đó và cũng quy định các quyền riêng tư của bạn. Chúng tôi nhận ra rằng bảo mật thông tin là trách nhiệm liên tục và vì vậy, chúng tôi sẽ cập nhật Thông báo về quyền riêng tư này theo thời gian khi chúng tôi thực hiện các thực hành dữ liệu cá nhân mới hoặc áp dụng các chính sách bảo mật mới.

Cách chúng tôi thu thập và sử dụng (xử lý) thông tin cá nhân của bạn

Tóm lược:

Tieuthuyet.vn thu thập thông tin cá nhân về những người dùng đã đăng ký. Chúng tôi sử dụng thông tin này để nâng cao trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi và cung cấp dịch vụ cho bạn. Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ ai.

Mở rộng:

Thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi:

Đăng ký:

Khi bạn đăng ký và tạo tài khoản trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về bạn, bao gồm tên, địa chỉ email. Nếu bạn chọn đăng ký bằng hồ sơ mạng xã hội hiện có của mình, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ hồ sơ của bạn, bao gồm (nhưng không giới hạn) biệt hiệu, ảnh đại diện. Người dùng có thể chỉnh sửa hồ sơ của mình bất kỳ lúc nào để thay đổi, thêm hoặc xóa một số thông tin cá nhân nhất định, ngoại trừ mail.

Thư từ của bạn với tieuthuyet.vn

Nếu bạn trao đổi với chúng tôi qua email, dịch vụ bưu chính hoặc hình thức liên lạc khác, chúng tôi có thể giữ lại thư từ đó, thông tin có trong đó và sử dụng nó để giải đáp thắc mắc của bạn.

Sử dụng trang web tieuthuyet.vn

Như hầu hết các trang web khác, tieuthuyet.vn tự động thu thập một số thông tin nhất định và lưu trữ trong nhật ký máy chủ. Thông tin có thể bao gồm địa chỉ giao thức internet (IP) và loại trình duyệt của bạn. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này và các thông tin khác để giúp chẩn đoán sự cố với máy chủ và quản trị trang web của chúng tôi. tieuthuyet.vn cũng sử dụng cookie và đèn hiệu web để thu thập số liệu thống kê sử dụng, được phân tích sâu hơn và được sử dụng để theo dõi các tương tác của bạn với các trang web và quảng cáo của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi phân tích xu hướng, theo dõi chuyển động của khách truy cập và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng rãi hỗ trợ chúng tôi trong việc xác định sở thích của khách truy cập.

Cookie và báo hiệu web: Cookie là những phần dữ liệu mà một trang web chuyển đến ổ cứng của người dùng nhằm mục đích lưu trữ hồ sơ. Báo hiệu web là hình ảnh pixel trong suốt được sử dụng để thu thập thông tin về việc sử dụng trang web, phản hồi và theo dõi mail.

Sử dụng Google Analytics: Trình quản lý thẻ của Google, Đối tượng GA và DoubleClick, các dịch vụ và công cụ phân tích web được cung cấp bởi Google, Inc. ("Google"). Google sử dụng "cookie", là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để giúp trang web phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin được liên kết với cookie về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) có thể được Google truyền đến và lưu trữ trên các máy chủ của Google đặt tại nhiều quốc gia trên thế giới, bao gồm cả Hoa Kỳ. Google sẽ sử dụng thông tin này cho mục đích đánh giá việc sử dụng trang web của bạn, biên soạn báo cáo về hoạt động trang web cho các nhà điều hành trang web và cung cấp các dịch vụ khác liên quan đến hoạt động trang web và việc sử dụng internet. Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba nếu luật pháp yêu cầu,hoặc nơi các bên thứ ba xử lý thông tin thay mặt Google. Google sẽ không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do Google nắm giữ. Bạn có thể từ chối việc sử dụng cookie bằng cách chọn cài đặt thích hợp trên trình duyệt của mình, tuy nhiên xin lưu ý rằng nếu bạn làm điều này, bạn có thể không sử dụng được toàn bộ chức năng của website của chúng tôi. Bạn cũng có thể chọn không tham gia quảng cáo được cá nhân hóa của Google bằng cách truy cập Cài đặt Quảng cáo Chính sách quyền riêng tư của Google .

Chúng tôi cũng sử dụng các Công cụ kinh doanh của Facebook, bao gồm Facebook Connect, Facebook Custom Audience và Facebook Pixel, được cung cấp bởi Facebook, Inc. (“Facebook”). Đây là những công nghệ giúp chúng tôi tích hợp với Facebook, hiểu và đo lường các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, đồng thời tiếp cận và phục vụ tốt hơn những người sử dụng hoặc có thể quan tâm đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Tương tự như Google, Facebook sử dụng cookie để thu thập thông tin khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký trên trang web của chúng tôi bằng hồ sơ Facebook của mình, Facebook có thể liên kết thông tin về các lượt truy cập và hành động của bạn trên trang web của chúng tôi với thông tin hồ sơ Facebook của bạn.

Bằng cách sử dụng tieuthuyet.vn, bạn đồng ý với việc Google và Facebook xử lý dữ liệu về bạn theo cách thức và các mục đích nêu trên.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin với người khác

Chúng tôi không tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba để họ sử dụng độc lập trừ khi: (1) bạn yêu cầu hoặc cho phép; (2) thông tin được cung cấp để tuân thủ luật pháp (ví dụ: tuân thủ lệnh khám xét, trát đòi hầu tòa hoặc lệnh tòa), thực thi thỏa thuận mà chúng tôi có với bạn hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi hoặc các quyền , tài sản hoặc sự an toàn của nhân viên của chúng tôi hoặc những người khác; (3) thông tin được cung cấp cho các đại lý, nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, những người thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi.

Cơ sở pháp lý để xử lý

Chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho các mục đích được mô tả trong thông báo này, dựa trên các cơ sở pháp lý sau:

- Chúng tôi xử lý thông tin của bạn vì lợi ích hợp pháp của chúng tôi và của các bên thứ ba trong khi áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp để bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Điều này có nghĩa là chúng tôi xử lý thông tin của bạn cho những thứ như:

  • Cung cấp, duy trì và cải tiến các dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu của người dùng
  • Phát triển các sản phẩm và tính năng mới hữu ích cho người dùng của chúng tôi
  • Hiểu cách mọi người sử dụng dịch vụ của chúng tôi để đảm bảo và cải thiện hiệu suất của các dịch vụ của chúng tôi
  • Tùy chỉnh các dịch vụ của chúng tôi để cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tốt hơn
  • Phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, lạm dụng, bảo mật hoặc kỹ thuật với các dịch vụ của chúng tôi
  • Bảo vệ không gây tổn hại đến quyền, tài sản hoặc sự an toàn của tieuthuyet.vn, người dùng của chúng tôi hoặc công chúng theo yêu cầu hoặc được pháp luật cho phép
  • Thực hiện nghĩa vụ đối với các đối tác của chúng tôi như nhà phát triển và chủ sở hữu quyền
  • Thực thi các khiếu nại pháp lý, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm tiềm ẩn đối với Điều khoản dịch vụ hiện hành

- Chúng tôi sẽ xử lý dữ liệu của bạn khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy, chẳng hạn như nếu chúng tôi đang phản hồi quy trình pháp lý hoặc yêu cầu có thể thực thi của chính phủ.

- Để giúp bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu và thông tin nhận dạng cá nhân mà bạn truyền tải thông qua việc sử dụng trang web của chúng tôi, chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ vật lý, kỹ thuật và hành chính. Chúng tôi liên tục cập nhật và kiểm tra công nghệ bảo mật của mình. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn đối với những nhân viên cần biết thông tin đó để cung cấp lợi ích hoặc dịch vụ cho bạn. Ngoài ra, chúng tôi đào tạo nhân viên của mình về tầm quan trọng của tính bảo mật và duy trì sự riêng tư và bảo mật thông tin của bạn. Chúng tôi cam kết thực hiện các biện pháp kỷ luật thích hợp để thực thi trách nhiệm về quyền riêng tư của nhân viên.

Các thay đổi và cập nhật đối với Thông báo về quyền riêng tư

Bằng cách sử dụng tieuthuyet.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện có trong Thông báo về Quyền riêng tư này và / hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà chúng tôi có thể có với bạn. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào, bạn không nên sử dụng trang web này hoặc bất kỳ dịch vụ tieuthuyet.vn nào.

Khi tổ chức, tư cách thành viên và lợi ích của chúng tôi thay đổi theo thời gian, Thông báo về Quyền riêng tư này cũng sẽ thay đổi. Chúng tôi có quyền sửa đổi Thông báo về Quyền riêng tư vào bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì, mà không cần thông báo cho bạn, ngoài việc đăng Thông báo Bảo mật đã sửa đổi trên trang web này. Chúng tôi có thể gửi email nhắc nhở định kỳ về các thông báo và điều khoản và điều kiện của chúng tôi và sẽ gửi email cho người dùng về những thay đổi quan trọng trong đó, nhưng bạn nên kiểm tra trang web của chúng tôi thường xuyên để xem Thông báo về quyền riêng tư hiện có hiệu lực và bất kỳ thay đổi nào có thể đã được thực hiện đối với thông báo đó. Các điều khoản trong tài liệu này thay thế tất cả các thông báo hoặc tuyên bố trước đây liên quan đến thực tiễn bảo mật của chúng tôi và các điều khoản và điều kiện chi phối việc sử dụng Trang web này.