Điều khoản sử dụng

 

Dù biết rằng bạn rất dễ bỏ qua những điều khoản dịch vụ này, nhưng chúng tôi cần phải nêu rõ trách nhiệm của chúng tôi cũng như trách nhiệm của bạn trong quá trình bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Trang web có quyền lưu trữ tất cả thông tin mà các tác giả xuất bản (bao gồm văn bản, hình ảnh, liên kết và các nguồn thông tin khác) và cung cấp cho người sử dụng trang web miễn phí hoặc trả phí.

Website có quyền xóa các thông tin đã đăng trên trang web tieuthuyet.vn trong các trường hợp có nghi vấn nghiêm trọng về việc vi phạm bản quyền đối với nội dung do người sử dụng dịch vụ đăng tải.

Chúng tôi có trách nhiệm cung cấp dịch vụ hữu ích. Đảm bảo tính liên tục của dịch vụ.

Chúng tôi liên tục phát triển các công nghệ và tính năng mới để cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Trong quá trình không ngừng cải tiến này, đôi khi, chúng tôi sẽ bổ sung hoặc loại bỏ các tính năng và chức năng, tăng hoặc giảm các giới hạn áp dụng cho dịch vụ, và bắt đầu cung cấp dịch vụ mới hoặc ngừng cung cấp dịch vụ cũ.

Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng có ảnh hưởng tiêu cực đến việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi, hoặc nếu chúng tôi ngừng cung cấp dịch vụ, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn trong khoảng thời gian hợp lý, ngoại trừ trong trường hợp khẩn cấp, chẳng hạn như khi chúng tôi cần ngăn chặn hành vi sử dụng sai trái, đáp ứng các yêu cầu pháp lý, hoặc giải quyết các vấn đề về bảo mật và khả năng hoạt động.

Quyền và trách nhiệm của bạn

Người dùng truy cập trang web (bao gồm tất cả nội dung có sẵn thông qua tên miền tieuthuyet.vn và tất cả các miền phụ, cũng như nội dung của trang web, có thể truy cập thông qua các ứng dụng di động, bạn thể hiện sự chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện của mình đối với các điều khoản của thỏa thuận cấp phép người dùng cuối này (sau đây gọi là - Thỏa thuận). Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của các tài liệu này, vui lòng không sử dụng trang web.

Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho bạn nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với Thỏa thuận. Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc điều chỉnh các điều khoản của Thỏa thuận này bất cứ lúc nào và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web, bạn chấp nhận điều kiện đó. Các điều khoản của Thỏa thuận này hoàn toàn có thể áp dụng cho tất cả người dùng của trang web. Do vậy, bạn nên định kỳ xem xét và kiểm tra phiên bản mới nhất của điều khoản sử dụng.

Người dùng đăng ký trên trang web là miễn phí và tự nguyện.

Bạn có thể sử dụng trang web mà không cần đăng ký và tạo tài khoản, nhưng để trải nghiệm các chức năng của trang web, bạn nên tạo một tài khoản cho riêng mình. Khi đăng ký trên trang web, bạn phải cung cấp cho chúng tôi thông tin được yêu cầu, thông tin này phải chính xác.

Bạn cũng có thể sử dụng các tài khoản mạng xã hội hoặc gmail của mình để đăng nhập và trang web cho phép điều đó. Bạn phải duy trì tính bảo mật của dữ liệu (thông tin đăng nhập và mật khẩu) của tài khoản của bạn. Bất kỳ hành động nào được cam kết với việc sử dụng thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn đều được coi là do bạn cam kết, trừ khi được chứng minh khác. Trong trường hợp truy cập trái phép vào tài khoản của bạn hoặc phân phối thông tin đăng nhập và mật khẩu của bạn, bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi về các hành động đó.

Sau khi đăng ký, bạn có quyền tạo, sử dụng và xác định nội dung của trang cá nhân của riêng bạn. Đồng thời, bạn cũng được cấp quyền đăng tải tác phẩm của mình lên trang web tieuthuyet.vn. Để đăng ký trên trang web, bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Nếu bạn chưa đủ 18 tuổi, bạn phải nghiên cứu thỏa thuận với sự có mặt của cha mẹ hoặc người giám hộ / người được ủy thác hợp pháp của bạn.

Bạn có thể sử dụng trang web của chúng tôi miễn phí.

Không được phép quảng cáo trên trang web. Không được phát tán thư rác hoặc thư không mong muốn đến email của người dùng khác.

Không đăng ký với tư cách là người dùng thay mặt hoặc thay cho người khác. Không tạo nhiều hơn một tài khoản. Trong trường hợp xác định được bất kỳ hành vi lạm dụng và vi phạm nào liên quan đến việc sử dụng tài khoản, chúng tôi có quyền khóa tài khoản mà không cần phải báo trước hay bất kỳ trách nhiệm nào.

Không lừa dối người dùng về danh tính của bạn. Không thu thập và xử lý bất hợp pháp dữ liệu cá nhân từ người dùng khác.

Bất kỳ tác phẩm nào chứa thông tin không dành cho người dùng dưới 18 tuổi phải được tác giả chỉ rõ và có sự cảnh báo tại trang nơi tác phẩm được phát hành.

Tuyên bố từ chối bảo đảm và miễn trừ trách nhiệm

Tất cả thông tin trên trang web của chúng tôi được cung cấp nguyên trạng và sẵn có. Bạn đồng ý rằng bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi không cung cấp bất kỳ loại đảm bảo nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ bảo đảm nào.

Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web của chúng tôi sẽ luôn có thể truy cập được, quyền truy cập sẽ được cung cấp liên tục, không có lỗi, sẽ đáp ứng yêu cầu của bạn hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào trên trang web của chúng tôi sẽ được sửa chữa.

Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin được cung cấp và chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào phát sinh do sự tin tưởng vào thông tin đó.

Trang web không chịu trách nhiệm về những tổn thất uy tín của tác giả xảy ra với anh/chị ta trong quá trình sử dụng trang web.

Những hành vi nghiêm cấm

Nghiêm cấm đăng tải nội dung chứa các mối đe dọa, hạ uy tín, vi phạm quyền, lăng mạ, bôi nhọ danh dự và nhân phẩm hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.

Nghiêm cấm đăng tải nội dung thô tục hoặc khiêu dâm, chứa hình ảnh và văn bản khiêu dâm hoặc cảnh có tính chất tình dục liên quan đến trẻ vị thành niên.

Nghiêm cấm đăng tải nội dung mô tả về các phương tiện và phương pháp tự sát hoặc bất kỳ sự xúi giục nào để thực hiện hành vi đó

Nghiêm cấm đăng tải nội dung chứa thông tin kích động, cổ vũ cho sự thù hận hoặc thù địch chủng tộc, tôn giáo, sắc tộc, kỳ thị giới tính, bất hòa chính trị, tuyên truyền tư tưởng của chủ nghĩa phát xít hoặc tính ưu việt của chủng tộc, chứa các tuyên bố tiêu cực về một quốc gia / dân tộc / tôn giáo / chính trị, làm suy giảm phẩm giá quốc gia, kể cả trên cơ sở quốc tịch hoặc quan điểm chính trị.

Nghiêm cấm đăng tải nội dung chứa các tài liệu cực đoan.

Nghiêm cấm đăng tải nội dung thúc đẩy hoạt động tội phạm hoặc chứa lời khuyên, chỉ dẫn hoặc hướng dẫn để thực hiện các hành vi phạm tội

Nghiêm cấm đăng tải nội dung chứa thông tin liên quan bí mật nhà nước và những hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam.