Vấn đề về bản quyền

 

Nội dung trên website tieuthuyet.vn là do thành viên và các dịch giả đăng tải. tieuthuyet.vn không chịu trách nhiệm về vấn đề bản quyền đối với các nội dung này.

 

Bản quyền là gì?

Bản quyền là quyền tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tác. Thông thường đối với tác phẩm của mình ngay tại thời điểm mà tác giả tạo ra sản phẩm. Các cá nhân khác không được xâm phạm đến các quyền của tác giả về quản lý, sử dụng, khai thác giá trị của tác phẩm nếu chưa được đồng ý.

Các cá nhân, tổ chức nắm giữ bản quyền được quyền sử dụng cũng như khai thác các lợi ích liên quan của sản phẩm. Do đó mà pháp luật cũng bảo vệ cho các quyền lợi cơ bản của họ. Các đối tượng nắm giữ bản quyền được quy định cụ thể trong hệ thống pháp luật quốc gia, qua đó nó cũng có giá trị công nhận trên quốc tế và được bảo vệ.

Vi phạm bản quyền là gì?

Vi phạm bản quyền được hiểu là việc sử dụng tác phẩm của người khác đã đăng ký bản quyền và được pháp luật bảo vệ bởi luật bản quyền một cách trái phép như sao chép, phân phối, hiển thị hoặc thực hiện công việc được bảo vệ, ...

Để xác định hành vi vi phạm bản quyền cần chỉ ra được các điều kiện sau đây:

- Đối tượng bị xem xét thuộc phạm vi các đối tượng đang được bảo hộ quyền tác giả;

- Các yếu tố xâm phạm trong đối tượng bị xem xét;

- Người thực hiện hành vi bị xem xét không phải là tác giả hoặc chủ sở hữu quyền tác giả;

- Hành vi bị xem xét xảy ra ở Việt Nam. Ngoài ra, hành vi bị xem xét cũng bị coi là xảy ra ở Việt Nam nếu hành vi đó xảy ra trên mạng internet nhưng nhằm vào người tiêu dùng hoặc người dùng tại Việt Nam.

Đối với chủ sở hữu bản quyền

- tieuthuyet.vn luôn ý thức rõ ràng về việc tôn trọng bản quyền của các tác giả, tác phẩm, các sản phẩm trí tuệ.

- tieuthuyet.vn là một nền tảng mở, mọi thành viên có quyền đăng truyện do mình sáng tác hoặc dịch từ các ngôn ngữ khác.

- tieuthuyet.vn luôn cố gắng đảm bảo rằng tất cả nội dung trong hệ thống đều hợp pháp, nhưng chúng tôi không cam kết chắc chắn rằng có thể kiểm soát mọi thông tin trên ứng dụng.

- tieuthuyet.vn sẽ sử dụng mọi biện pháp về công nghệ như gỡ bỏ, cấm IP đối với các tác phẩm có vấn đề với bản quyền hoặc được tác giả gốc yêu cầu.

- tieuthuyet.vn không có trách nhiệm truy cứu, kiện tụng và phân giải đối với các tác phẩm không do tieuthuyet.vn sở hữu bản quyền.

Ngoài ra để chắc chắn và khẳng định bản quyền thuộc về bạn vui lòng đính kèm cho chúng tôi giấy phép hoặc bất cứ tài liệu nào liên quan đến việc bạn sở hữu bản quyền.

Thông báo vi phạm.

Chính sách của tieuthuyet.vn là nhanh chóng phản hồi các thông báo rõ ràng về vi phạm bản quyền bị cáo buộc theo luật bản quyền. Ngoài ra, chúng tôi sẽ nhanh chóng chấm dứt mà không cần thông báo tài khoản của những người bị chúng tôi xác định là tái vi phạm. Nếu bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc đại lý của họ và bạn tin rằng bất kỳ nội dung nào được lưu trữ trên trang web của chúng tôi vi phạm bản quyền của bạn, thì bạn có thể gửi thông báo bằng cách cung cấp thông tin sau bằng văn bản:

- Bản sao chứng nhận bản quyền.

- Chữ ký vật lý hoặc điện tử của người được ủy quyền đại diện cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.

- Xác định rõ ràng tài liệu bị cho là vi phạm hoặc là đối tượng của hoạt động vi phạm và tài liệu đó sẽ bị xóa hoặc quyền truy cập sẽ bị vô hiệu hóa và thông tin đủ hợp lý để cho phép tieuthuyet.vn xác định tài liệu đó. Cung cấp URL cho nội dung bị cáo buộc vi phạm trong phần nội dung email là cách tốt nhất để giúp chúng tôi xác định nội dung nhanh chóng.

- Tuyên bố rằng bên khiếu nại thực sự tin rằng việc sử dụng tài liệu theo cách bị khiếu nại là không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền hoặc luật pháp cho phép.

- Tuyên bố rằng thông tin trong thông báo là chính xác và bị phạt nếu khai man, rằng bên khiếu nại được ủy quyền thay mặt cho chủ sở hữu độc quyền bị cáo buộc là vi phạm.